ECCLESIA WEEKDBLAD - Er is Hoop
Dit weekblad is goed voor Bijbelstudie.
Het kan gebruikt worden als Bijbelstudie bij Bijbelstudie kringen, Huisgemeenschappen en Kerken.