Stadiamodel in de ontwikkeling van het kind volgens Piaget

Jean Piaget (Neuchâtel, 9 augustus 1896 - Genève, 16 september 1980) was een Zwitsers psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde.

Piaget formuleerde vier verschillende stadia in de ontwikkeling van het kind. Hieronder een kort overzicht van de fases. Een 'normale' ontwikkeling bestaat niet. De leeftijden geven dan ook slechts een indicatie van wanneer bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden.

 • Sensomotorische fase, 0-2 jaar:
  • Ontwikkeling van het functioneren op lichaamsniveau, tasten, voelen, proeven.
  • Ontwikkelen van de motoriek
  • Ontwikkelen van het geheugen
  • Objectpermanentie is nog niet ontwikkeld. Voor het kind bestaan objecten niet die zich niet in zijn gezichtveld bevinden.
 • Preoperationele fase, 2-6 jaar:
  • Ontwikkeling van het spreken, het strottenhoofd daalt.
  • Verfijning van de motoriek.
  • Ontwikkeling van het ik, egocentrisme. Het kind leert dat een eigen persoon is.
  • Animisme. Levenloze objecten wordt een ziel toegekend.
 • Concreet operationele fase, 6-11 jaar:
  • Ontwikkeling tot het kunnen vergelijken van lengte en hoeveelheid
  • Ontwikkeling tot het kunnen ordenen, tellen en rekenen.
  • Ontwikkeling van het figuratieve denken
 • Formeel operationele fase, 11 jaar en ouder:
  • Ontwikkeling van het ruimtelijk denken
  • Ontwikkeling van het abstract denken
  • Leren logisch te denken en conclusies te trekken.

 'Christenen hebben een probleem met seks' (video)

Cultuurtheoloog Frank Bosman was te gast in het programma 5op2 om te praten over seksualiteit. Bosman: "Waarom seks vaak zo'n taboe is in veel religies? Omdat het alles te maken heeft met het begin van het menselijk leven, we zijn er allemaal het product van. Het ideaal van geen-seks-voor-het-huwelijk moet dan ook in dat licht gezien worden: seks is zo speciaal, dat geef je niet zomaar aan iemand in de bosjes achter de disco. Dat is het positieve verhaal van de kerk. De christelijke traditie is hier anders in dan de joodse of de islamitische. De christelijke theologie heeft een klap van de gnosis meegekregen, terwijl de joodse Talmoed en de Islamitische Hadith juist allerlei regels bevatten die de seks binnen het huwelijk spannend moeten houden."

 

 

"God is de basis van een goede relatie"


"De relaties hier op aarde zijn een spiegel van de relatie die God met ons aan wil gaan, in goed of kwaad opzicht." Dat zegt Els van der Goede, relatietherapeut en christen.

Els: "Het gekke is dat juist waar relaties fout lopen, het een teken is van Gods manier om relaties aan te gaan. Kijk eens naar de mensen die een gebroken hart hebben. Hoeveel mensen zijn er niet die door hun partner bedrogen zijn of teleurgesteld  in hun partner. Kijk eens naar de mensen die verliefd zijn, zonder dat het wederzijds is. Of misschien nog erger: de mensen die een relatie hadden, maar waarbij hun partner het ineens afbrak omdat het volgens het niet werkte. Ik heb er zo ontzettend veel gesproken. Ze snappen gewoon niet waarom hun geliefde de relatie verbrak en blijven met ontzettend veel vragen zitten. In dat opzicht moeten we eens kijken naar de Heere Jezus. Hoe vaak is zijn hart niet gebroken? Hoe vaak is hij niet dor ons afgewezen en hoe vaak is hij niet door ons bedrogen? Dat is een eerste stap in de richting van een goede relatie."
 
Van der Goede meent dat geloof in God de basis is van een goede relatie: "Wat ik net schets, is helaas maar een al te vaak voorkomend beeld van relaties. Mensen komen vaker gebroken en teleurgesteld uit relaties dan dat ze er gelukkig van worden. Terwijl God met relaties wellicht het mooiste geschenk mogelijk aan de mens gegeven heeft. De manier waarop Jezus met ons omgaat, is de manier om een relatie goed te houden. Het draait allemaal om vergeven en liefhebben. Niet te snel een relatie op geven omdat we te verschillend zijn of omdat we het vertrouwen van de ander gekwetst hebben, maar juist elkaar vergeven en vertrouwen. Als er iemand is, die reden heeft om ons niet meer te vertrouwen, is het God. Hoe vaak hebben wij Hem immers niet teleurgesteld? En toch houdt Hij van ons! Laten we daar een voorbeeld aan nemen binnen onze relaties!."

 Abortus is een van de risico factoren voor borstkanker

Oktober is uitgeroepen tot de borstkankermaand: Pink Ribbon. Borstkanker is een heel erge ziekte; met soms de dood tot gevolg. We hebben allemaal wel iemand in onze omgeving die borstkanker heeft en we weten hoe verdrietig en moeilijk dat is. En daarom is het goed dat er zoveel onderzoek gedaan wordt naar het ontstaan en het voorkomen van borstkanker.

Vooral in Amerika heeft er veel onderzoek plaatsgevonden, ook naar de relatie tussen borstkanker en abortus.

Uit verschillende onderzoeken blijkt nu dat een (opgewekte) abortus een risicofactor vormt voor het krijgen van borstkanker. Bij een abortus van een eerste zwangerschap is het risico zelfs groter. Vrouwen die een abortus overwegen moeten hiervan op de hoogte gebracht worden. Zij hebben recht op alle informatie. De pro-abortus beweging wil hier niets van weten.

Wij hebben een brochure over de relatie tussen borstkanker en abortus, die op grond van vele onderzoeken aantoont dat abortus ook een van de risicofactoren is vor borstkanker. Wij dringen er op aan dat in de informatie over borstkanker deze gegevens niet onvermeld blijven. Zeker nu ter gelegenheid van de borstkankermaand zoveel aandacht wordt gegeven.

 'Gek van al die christelijke regeltjes' (video)
Eerste Denkstof-aflevering online

De EO heeft dit weekend 'Denkstof' gelanceerd.  In een korte video wordt er iedere week ingegaan op geloofsvragen die jongeren hebben. Deze zijn online te bekijken.

Eind vorige maand werd bekend, na onderzoek van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, dat gereformeerde jongeren tegenwoordig steeds vaker met geloofsvragen zitten, waarop ze in de kerk geen antwoord vinden. Zij bespreken, zo bleek uit het onderzoek, deze geloofsvragen tegenwoordig liever met generatiegenoten in de thuissituatie. Met Denkstof hebben jongeren online toegang tot geloofsvragen. Bekijk hieronder de eerste video over: 'Gek van al die christelijke regeltjes'.

 

Jongeren en hun Studie

Jongelui, de school is weer begonnen. Natuurlijk heb je dit jaar de beste voornemens voor wat je studie betreft. Om een succesvol jaar te hebben, moet je effectief studeren. De Ecclesia Suriname heeft ook aan jullie gedacht en een studie over hoe je effectief kan studeren op deze website geplaatst.  Klik op het onderstaande om profesionele hulp in hoe je effectief moet studeren te krijgen.

Hoe te studeren voor betere studieresultaten? Studietips:

Hoe leer je te studeren? Hoe krijg je alle bestudeerde stof en kennis goed opgeslagen in het permanente geheugen van de student? Welke studiemethode moet je volgen voor betere studieresultaten? Welke tips moet je gebruiken om te stampen en uit het hoofd te leren? Hoe onthoud je al die kennis? Hoe besteed je de laatste weken voor een tentamen optimaal? Wat te doen met concentratie problemen? Wat te doen met motivatie problemen? Wat te doen met tentamenvrees?

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 1: voorbereiden op de leerstof

Wat is de beste studiemethode om te studeren voor studenten? Op welke wijze en manier studeert de student doelgericht? Wat zijn de beste studieactiviteiten waardoor de mentale processen en het geheugen van de student worden versterkt en dus betere studieresultaten haalt? Een overzicht van de eerste studieactiviteit van het rijtje doelgericht studeren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 1: voorbereiden op de leerstof.

Doelgericht studeren, studeeractiviteit 2: bestuderen van de leerstof

De beste studiemethode voor betere studieresultaten en een beter geheugen, is het volgen van vier bepaalde studieactiviteiten. Na de eerste studieactiviteit, voorbereiden op de leerstof, hier nu de tweede studeeractiviteit: Bestuderen van de leerstof. Hoe moet de student alle studie informatie van de leerstof bewerken? Wat is het voordeel van het opzoeken van de kerngedachte in een tekst? Een overzicht van deel 2 van het doelgericht studeren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 2: bestuderen van de leerstof.

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 3: toetsen van de leerstof

Doelgericht studeren met als resultaat betere studieresultaten wil iedere student wel! Door het volgen van vier bepaalde studieactiviteiten, kan iedere student behalve betere studieresultaten ook tijdwinst boeken. Na het eerdere studeeractiviteit voorbereiden en bestuderen, hier nu deel 3: toetsen van de leerstof. Hier enkele stamptips en tips hoe studenten het beste uit hun hoofd kunnen leren: Doelgericht studeren, studeeractiviteit 3: toetsen van de leerstof.

Doelgericht studeren: studeeractiviteit 4: herhalen van de leerstof

Hoe onthoudt de student alle opgedane kennis tijdens zijn studie? Hoe onthoudt de student de bestudeerde module? Wanneer begint de student het bestudeerde te vergeten en wanneer moet de student alle opgedane kennis herhalen zodat de feitenkennis goed opgeslagen zit in het permanente geheugen? In deze studeeractiviteit "herhalen van de leerstof" zet de student de puntjes op de "i" van de bestudeerde leerstof. Doelgericht studeren, studeeractiviteit 4: herhalen van de leerstof.

Studeren: concentratieproblemen

Problemen met de concentratie tijdens de studie is hinderlijk! Enkele tips, oplossingen en aanwijzingen voor iedere student om de problemen met de concentratie te overwinnen en te verbeteren. Door het opvolgen van concentratie tips kan de student zich beter concentreren op zijn studie. Een overzicht van enkele raadgevingen en concentratie tips tijdens het studeren: Studeren: concentratie moeilijkheden.

Studeren, kennis onthouden, hoe?

Hoe kan de student zijn bestudeerde leerstof beter onthouden tijdens de studie? Enkele aanwijzingen voor de student voor het ontwikkelen van een betere geheugen tijdens het studeren. Hierdoor zal het geleerde in het permanente geheugen blijven zitten van de student. Met enkele praktische studietips: Studeren, onthouden van kennis, hoe?.

Motivatie, leren studeren

Hoe groter de motivatie is tijdens het volgens van een studie, hoe groter de kans op slagen. Studeren gaat altijd met vallen en opstaan. Hoe kunnen we ons beter motiveren? Welke momenten zijn geschikt om te leren en welke ongeschikt om te studeren? Wat motiveert je nu echt? En wat niet? Een overzicht waar iedere student mee worstelt: motivatie problemen. Motivatie, leren studeren.

Studeren: tentamenspanning, vrees en angst

Tentamen doen! Verwacht je dat je erg gespannen zal zijn tijdens het tentamen of examen, heb je wellicht iets aan de volgende adviezen, hoe je als student om moet gaan met tentamenspanningen en tentamenvrees. Negatieve piekergedachten over het tentamen kunnen de studieresultaten negatief beinvloeden, hoe kan de student deze piekergedachten corrigeren? Heeft iedere student last van tentamenspanningen of ben jij de enige? Een overzicht: Tentamenspanning, vrees en angst.

Studeren, voorbereiden op het tentamen

Een aantal weken voor het tentamen moet de student zich gaan voorbereiden. Beheerst de student de stof voldoende? Of moet de student zijn kennis, inzicht en vaardigheden bijsturen? Hoe gebruik je als student de laatste weken voor het tentamen optimaal? Is het zinvol om de laatste avond voor het tentamen nog heel hard te gaan studeren? Wat moet de student gaan doen als hij de stof niet voldoende beheerst? Een overzicht: Studeren: voorbereiden op het tentamen

 Voor effectief de Bijbel lezen?

De jongerenbijbel

Christelijk Jeugdwerk

Nadenken over christelijk jeugdwerk 

Je hoort het in veel kerken: er is gebrek aan jeugdleiders.
Veel jonge mensen zijn druk bezig met werk en studie.
Anderen zien het jeugdwerk in deze tijd ‘niet meer zitten’. De tijd van massale jeugdverenigingen met een voorzitter, een secretaris, een degelijke bijbelstudie en notulen is voorbij. Maar hoe kan het dan anders?

Wil je jeugdleider zijn, dan zijn heel wat zaken die je in overweging moet nemen. Niet een ieder die met jongeren bezig is, is een echte jeugdleider.  Leidershap is "invloed", niets minder en niets meer. Kan je invloed uitoefenen op anderen, dan ben je een leider. Kan je de jeugd beinvloeden, dan mag je beginnen als jeugdleider. Echter moet je je leiderschap ontwikkelen om een grote leider te worden. De Christelijke jeugd moet geleid worden in de vreze des Heren, rekening houdende met "Gedenk de Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen". Het is belangrijk om te weten met welke zaken je rekening moet houden bij het leiden en opvoeden van de jeugd. Jeugd is de "universiteit" van het leven.

Overspannen of ontspannen?
De programma’s van een tienerclub moeten een veelkleurig beeld laten zien. De tijd van één antwoord en één aanpak in het christelijk jeugdwerk is voorbij.
Deze tijd vraagt om ‘zorg op maat’. Maar hoe doe je dat dan? Je hebt al zo weinig tijd, en moet je dan ook nog creatief van alles bedenken?  Om een tiener/jeugdgroep te leiden moet je veel tijd vrijmaken.
Maar wanneer wordt dat teveel? De boodschap: een ontspannen sfeer kan niet zonder een ontspannen leider. Kortom: neem niet teveel hooi op je vork!

In actie
Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden, zoals ‘multimedia’. Er zijn ook creatieve ideeen, waarbij van de deelnemers een actief aandeel wordt verwacht. Je hoeft dus niet steeds te (blijven) zitten. Een selectie uit deze onderwerpen:
- Sport als een communicatiemiddel voor het geloof.

- Creatieve levensplanning: hoe ontwikkel ik mijn talenten?

- Van goeie grap tot discipelschap: over creatieve werkvormen. 

- I will dance: een dans leren voor gebruik in de gemeente.

- Speel een ander wees jezelf! Over creatief drama.

- Horen, zien, ervaren: creatieve werkvormen om met tieners in gesprek te komen.

Ontwikkeling
Een aantal bijdragen gaat over de ontwikkeling van jongeren. Puberteit en adolescentie zijn turbulente levensfasen. Je moet loskomen van je ouders, je ouders moeten loskomen van jou. "Wat gebeurt er met de tieners tussen 11 en 18 jaar op lichamelijk, mentaal, sociaal, emotioneel en geestelijk gebied?
Een beknopt seminar ontwikkelingspsychologie onder leiding van Maria Vrijmoeth-de Jong.

Jongerencultuur
Jongeren leven in een eigen cultuur, als je 25 jaar bent ben je in hun ogen al oud. Hoe ziet die jongerencultuur er uit?
Bestaat ‘de’ jongerencultuur eigenlijk wel? Als jeugdleider wil je in contact komen met jongeren.
Maar hoe ver kun je daar in gaan? Moet je –bij wijze van spreken- een jointje mee gaan roken?
Hoe kun je midden in de jongerenwereld staan zonder dat je in conflict komt met je eigen overtuiging?  In veel kerkelijke gemeenten zijn jongeren die ‘experimenteren’ met alcohol en drugs. Als je er wat van zegt krijg je als reactie dat je je daar zeker niet mee moet bemoeien.

Relaties zijn buitengewoon belangrijk voor tieners.
Hoe ga je een gesprek aan over ‘verkering met een ongelovige’, over ‘trouwen of samenwonen’? (Rob Baardse)

Problemen
Het is lang niet allemaal koek-en-ei in de tienergroep.
Hoe ga je om met tieners die problemen hebben? Wanneer weet je nu of jouw hulp nodig is, zonder in paniek te raken? Hoe betrek je stille tieners bij het programma? "Voor hen is een andere aanpak nodig. Al doende zullen we gaan zien hoe stil talent te herkennen en te bevestigen is".
Ook op de tienerclub zijn kinderen die gepest worden. Hoe ga je daar als jeugdleider mee om?

Om te beginnen moet de interesse van de doelgroep aangewakkerd worden.

1. Maak een plan over wat je wil bereiken met de tienerclub. Wat is het doel?

2. Wie is je doelgroep? Waar gaat hun interesse ernaar uit?

3. Binnen hoeveel tijd wil je het doel bereiken? Een tijdschema maken.

4. Welke middelen ga je gebruiken om je doel te bereiken. Wat zijn jouw strategieen?

5. Heb je de juiste mensen om het werk te doen? Zoniet, hoe kunnen ze getraind worden?

6. Welke evaluatie methode ga je gebruiken?

 Betrek de jeugd bij het opstellen van het plan. Laat ze inspraak hebben in het opstellen van de doelen.

 

Jeugdwerkideeёn

 

 Spelletjes voor de Christelijke Jeugd

 

Dingen die het leven van jonge mensen vernietigen! 

Drugs en alcohol vernietigen jouw leven

Alcoholisme 

Opbouwende Muziek voor jou! 

Klik op het gewenste lied en daarna:

Share on Facebook