Translate This Page

 

WELKOM TOT DE WEBSITE VAN

DE ECCLESIA SURINAME

Topics
Stille Tijd  Het Ecclesia gebedsnetwerk is genoemd naar de profeet "ELIA". Hij heeft met 9 woorden (God van Abraham, Izaak en Jakob, zend het vuur) getoond dat de God die wij dienen almachtig is.

Pastorale zorg  Onder pastorale zorg verstaan we de geestelijke ondersteuning die we in de gemeente aan elkaar en aan anderen geven.

Geestelijk Leiderschap  Jezus Christus is het ultieme voorbeeld van geestelijk leiderschap. Wanneer de meeste mensen aan leiderschap denken, dan denken zij aan een legerofficier die orders uitdeelt of aan een werkgever die zijn werknemers nauw in de gaten houdt en er zo voor zorgt dat al het werk op tijd af komt. Deze aspecten kunnen een onderdeel van leiderschap zijn, maar deze vormen niet de essentiële onderdelen van het geestelijk leiderschap.

De Jeugd Vandaag  Jongeren leven in een eigen cultuur, als je 25 jaar bent ben je in hun ogen al oud. Hoe ziet die jongerencultuur er uit? Bestaat ‘de’ jongerencultuur eigenlijk wel? Als jeugdleider wil je in contact komen met jongeren. Maar hoe ver kun je daar in gaan? Moet je –bij wijze van spreken- een jointje mee gaan roken?

Ecclesia Kinderland  Je denkt misschien dat de Bijbel een boek is voor grote en oude mensen. Niets is minder waar. Kinderen nemen in de Bijbel een belangrijke plaats in. 

De Wederkomst van Christus  De Eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. De Eindtijd is de dramatische slotfase van de menselijke heerschappij, die onder de ver­derfelijke heerschappij staat van satan, die de heerser of god van deze wereld wordt genoemd(Johannes 14:30 en 2 Korintiërs 4:4).

Bijbelstudie  In grote lijnen gaat de bijbel over het handelen van God in de wereld, vanaf de schepping van de wereld tot het einde der tijden, de relatie tussen God en de mens, zonde en gerechtigheid, oordeel en genade.
Hoewel de bijbel bestaat uit een grote verzameling losse geschriften van diverse auteurs, is de bijbel als geheel het "Woord van God".

Kerkgeschiedenis De kerkgeschiedenis mag niet vervalst worden. "Wie zijn geshiedenis niet kent, zal moeilijk zijn koers kunnen bepalen." Er zijn zoveel wetenswaardigheden over het Christendom die elke Christen, ongeacht geloofsovertuiging, moet weten. Dat zal zeker bijdragen tot een betere kijk op de religieuze markt en een stabieler en evenwichtig Christenleven.

Gemeenten in Suriname  Christelijke kerkgenootschappen, gesticht in de Suriname vanaf de zeventiende eeuw, nadat het een Nederlandse kolonie werd.

Surinaamse Natuur  De ongerepte natuur van Suriname. De flora en fauna van Suriname kenmerkt zich door verschillende planten, dieren, vogels en vissen.

Gospel Films  Er zijn verschillende gospel films op deze site. Van kinderfilm tot drama.

Voor up to date nieuws, klik op

Dagelijks Nieuws 


Dagteksten uit de Bijbel

Total Visitors
Multi-site forum analysis
Web site analytics service