Ecclesia Kinderland

 Kinderen in de Bijbel...

Je denkt misschien dat de Bijbel een boek is voor grote en oude mensen. Niets is minder waar. Kinderen nemen in de Bijbel een belangrijke plaats in. Om met het belangrijkste te beginnen. De belangrijkste persoon uit de Bijbel, Jezus, is geboren net als iedereen als een kleine baby. Hij groeide op als jij en ik. Hij speelde en leerde en ging naar de tempel met Jozef en Maria. Jezus had een grote plaats voor kinderen in Zijn hart. Vaak stelde Hij ze als voorbeeld voor grote mensen. Tijdens zijn leven op aarde deed Jezus veel wonderen. Hij genas bijvoorbeeld veel zieken. Heel veel van hen waren kinderen. In de Bijbel staan ook prachtige verhalen waaruit Zijn grote liefde voor kinderen sprak. Eén ervan kun je op deze site lezen: de kinderzegening.

In het Oude Testament was ook een belangrijke plaats voor kinderen.

De grote profeet Samuël die gedurende vele jaren het volk Israël leidde, kwam al als klein ventje in de Tabernakel. Hij werd daar op heel jonge leeftijd door God zelf aangewezen om Zijn profeet te zijn en Zijn volk te leiden.

Koning David werd als jongste knaap van het gezin gekozen om koning te worden.

Abraham en Sarah kenden een groot verdriet in hun leven. Zij kregen namelijk geen kinderen. Dat was het ergste wat je kon overkomen. Door een wonder gaf God hen een zoon Izaak.

Trouwens, de de kinderen werden van baby af aan al opgenomen in het verbond tussen God en Israël. De afspraak:"Ik heb jullie lief, Ik zal jullie zegenen. Heb Mij lief en gehoorzaam Mij", gold ook al voor de kleinsten van het volk. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Is de Bijbel een boek alleen voor volwassenen en oude mensen? Nee dus!

Hieronder een verhaal over de kinderzegening van Jezus:

"Heb je 't al gehoord? Jezus is in onze stad." Het nieuws dat Hij er is verspreidt zich als een lopend vuurtje. Jezus, van Hem heeft iedereen in Israël wel gehoord. Vriend en vijand kennen Hem. Ze weten van Zijn wijze lessen, zijn verhalen die Hij steeds vertelt om de mensen te leren hoe ze gelukkig kunnen leven. Velen houden van Hem en volgen Hem op de voet. Of ze volgen uit nieuwsgierigheid, want als Hij in de buurt is, gebeurt er altijd wel iets. Mensen die doof waren laat Hij weer horen. Verlamde mensen gingen weer lopend weg. Ja, zelfs doden heeft Hij opgewekt: een jongen uit Naïn en een 12-jarig meisje uit Kapernaüm. Nu begrijp je wel waarom die roep "Jezus is in de stad" veel mensen op de been brengt. Ook de moeders in het stadje horen het. Hun kinderen komen met het bericht thuis. De moeders denken:"Dit is de kans, zo'n mogelijkheid krijgen we misschien nooit meer."

Wat willen ze dan? De moeders weten van de liefde van Jezus voor alle mensen: oude, zieke, slechte, en arme mensen, maar vooral voor kinderen heeft Hij een grote plaats in Zijn hart. Als Jezus hun kinderen zou zegenen en aaraken... Dat zou het beste zijn. Dan kunnen de kinderen gezond en sterk opgroeien.

Jezus houdt heel veel van kinderen. Hij wil niet hebben dat iets hen moet overkomen. Jezus wil dat de kinderen gehoorzaam zijn, goed leren op school en naar de zondaggschool gaan. Dan worden goede grote mensen die het land kunnen besturen als president, ministers, assambleeleden, doctoren onderwijzers, piloten, dominees, etc.

Wil je hebben dat Jezus in je hart komt wonen? Doe dan dit gebed: Here Jezus, hoewel ik klein bent, weet ik dat ik verkeerde dingen heb gedaan. Vergeef me van alle stoute dingen en kom in mijn hart wonen. Ik heb je lief!

Kleurplaatjes voor kinderen 

 

Bijbelspelletjes voor kinderen

 

BIJBELVERHALEN VOOR ZONDAGSSCHOOL 

 BIJBELSE VERHALEN IN BEELD!

 KINDERLIEDEREN

 

ECCLESIA SPELLETJES EILAND

De Plaats voor leuke online kinderspelletjes

 Speeltuin 

Ecclesia's Speeltuin

Online kinderspelletjes

Bijbelspelletjes voor kinderen

God heeft alles zo mooi geschapen

de bomen, de bloemen, de bergen, de rivieren, de zee, de vogels, de vissen, de dieren, ja ALLES!

Share on Facebook