DE ECCLESIA SURINAME

ZONDAGSSCHOOL MATERIAAL 

Deze verhalen zijn geschikt voor zondagsschool en Bijbelclub.

Adobe Reader is nodig om deze verhalen te lezen or Power Point Viewer

Bijbelverhalen

 

Oude Testament

Verhaalbestand Downloaden    Kleurboekbestand Downloaden     Kleurboekbestand Downloaden Power Point Bestand Opslaan.  PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden     Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
01 TOEN GOD ALLES MAAKTE Verhaal  kleurboek  Kleurboek  PPoint  PDA Traktaat  Kleurboek Traktaat Genesis 1-2
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS  Verhaal  kleurboek  Kleurboek PPoint  PDA Traktaat

Kleurboek Traktaat

Genesis 3-6
03 NOAH EN DE ZONDVLOED Verhaal  Kleurboek Kleurboek PPoint  PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Genesis 6-10
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Genesis 11-21
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Genesis 22-24
06 JACOB DE BEDRIEGER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Genesis 25-33
07 EEN FAVORIETE ZOON JOZEF Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Genesis 37, 39
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Genesis 39-45
09 DE PRINS VAN DE RIVIER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Exodus 2
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA     Exodus 2-5
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Exodus 4-15
12 VEERTIG JAREN LANG Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Exodus 15-34
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Joshua 1-6
14 SIMSON, GODS STERKE MAN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Judges 13-16
15 GIDEONS KLEINE LEGER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Judges 6-8
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Ruth
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     1 Samuel 1-7
18 DE KNAPPE DWAZE KONING Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     1 Samuel 8-15
19 DAVID DE HERDERSJONGEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     1 Samuel 16-20
20 KONING DAVID (DEEL 1) Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     1 Samuel 24-31
21 KONING DAVID (DEEL 2) Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     2 Samuel 1-12
22 DE WIJZE KONING SALOMO Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     2 Kings 1-12
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     2 Chronicles 33-36
24 DE MAN VAN GODS VUUR Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     1 Kings 17-19
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     2 Kings 2-7, 13
26 JONA EN DE GROTE VIS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Jonah
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Isaiah 1, 6, 7, 9, 53
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Jeremiah
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Ezekiel
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Esther
31 DANIËL DE GEVANGENE Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Daniel 1-2
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Daniel 2:27-2:39
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Daniel 3
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Daniel 6
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Nehemiah

New Testament

Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Power Point Bestand Opslaan. PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Matthew 1-2
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 3, 14:1-14:13
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 4:1-4:11
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 4:18-7:29
40 DE WONDEREN VAN JEZUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 8:14-9:3
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     John 2:13-3:22
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 5-7
43 DE BOER EN HET ZAAD Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA     Matthew 13:1-13:23
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA     Luke 16
45 DE VERLOREN ZOON Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA     Luke 15:11-15:32
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Luke 10:25-10:42
47 DE VROUW BIJ DE PUT Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     John 4:1-4:32
48 JEZUS IN DE STORM Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 8:23-8:27
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Mark 5:21-5:43
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Mark 10:46-10:52
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Matthew 14:14-14:21
52 JEZUS EN LAZARUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     John 11:1-11:45
53 JEZUS EN ZACHEÜS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Luke 19:1-19:10
54 HET EERSTE PAASFEEST Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Matthew 26-28
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Acts 1-4
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Acts 5-7
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Acts 9:32-9:43
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Acts 8-9
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Verhaal Kleurboek   PPoint PDA     Acts 16:16-16:40
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Verhaal Kleurboek Kleurboek PPoint PDA Traktaat  Kleurboek Traktaat  John 14:1-14:6