Wat is pastorale zorg?

Onder pastorale zorg verstaan we de geestelijke ondersteuning die we in de gemeente aan elkaar en aan anderen geven.

Door wie?

De pastorale zorg in onze gemeente is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden zelf. Deze zorg wordt met name onderling aan elkaar geven in de kringen (basiszorg). Aanvullend hierop is er de extra zorg, die verleend wordt door het pastoraal team aan mensen die bijzondere ondersteuning, zorg en aandacht nodig hebben, die in de kringen niet gegeven kan worden. Tenslotte is er de specifieke zorg, die ondersteunend wordt gegeven in specifieke en crisissituaties, waarbij tevens externe, professionele hulp gewenst en/of noodzakelijk is.

Voor wie?

De pastorale zorg is bestemd voor zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bekeken hoe de pastorale zorg gegeven kan worden.

Persoonlijke voorbede

Aansluitend op de kerkdiensten is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede (ook wel 'ministry' genoemd). Een team van gemeenteleden is aanwezig om voor elke vraag om voorbede of dankzegging te bidden.

Gebedspastoraat

Voor mensen die met bepaalde zaken in hun leven vastlopen, kan - na overleg - een traject van gebedspastoraat worden bewandeld. Dit traject beslaat 4 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur, waarin door gesprek, maar met name door gebed gezocht wordt naar heling, vergeving, herstel, bevrijding en vernieuwing. Het gebedspastoraat wordt altijd door 2 personen gegeven.

                 Het Gebed van een ziel-winnende voorganger                     

Here, Uw hebt ons geroepen om vissers van mensen te zijn. Lege netten zijn niet Uw wil noch minder door U gecreëerd. Help ons om nieuwe ideeen, nieuwe methoden te overwegen om de oude waarheid te promoten. Ook wanneer mijn ervaring zou suggereren dat een veranderings idee niet zal werken, help me om mogelijkheden te zoeken. Vergroot mijn geloof. Staat mij toe om uit mijn ingepakte doos denkwijze te breken, dat gebaseerd is op recente ervaringen en zelf mijn bezorgdheid. Ik vertrouw op U om in diep water van het leven en bediening te gaan.

Amen

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die dit verleent wordt wel pastor genoemd. Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging, die door een geestelijke wordt uitgevoerd. Vaak is dit een pastoor, dominee of voorganger maar ook andere kerkleden (al dan niet met een speciale functie op dit terrein) kunnen deze taak vervullen. Pastoraat wordt echter ook aangetroffen op plaatsen waar het slechts zijdelings met kerkelijk leven te maken heeft, zoals in studenten- of stadspastoraat. Verder bestaat er gevangenispastoraat en ziekenhuispastoraat. In de 20e eeuw bestond er ook industriepastoraat. Een bijzondere vorm van pastoraat is het bevrijdingspastoraat, waarin mensen van demonische gebonden- en bezetenheid worden bevrijd, in de Rooms-katholieke Kerk aangeduid als exorcisme.

Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg; een pastor wordt dienovereenkomstig als herder aangeduid. In katholieke kringen heeft men het ook wel over zielzorg of het pastoraal. In de Bijbel wordt dit weergegeven als het vermogen om bijstand te verlenen, een van de functies die in de kerk behoren te worden uitgeoefend.

'Pastorale zorg' kan geboden worden op verschillende gebieden:

1. Pastorale zorg in het ziekenhuis

2. Pastorale zorg in woon en verzorgingscentra

3. Pastorale zorg in voorzieningen voor personen met een handicap

4. Pastorale zorg in psychiatrische centra 

 

CHRISTELIJKE OPVOEDING

Opzettelijke en terloopse invloed op kinderen en jeugdigen, om ze te bewegen zich bij het bereiken van de volwassenheid of in de narijpingsfase (tot rond het dertigste levensjaar), toe te wijden aan de drie-enige God.     Lees verder

 

SCHIZOFRENIE EN EERSTE PSYCHOSE

Er heerst veel onbegrip en onwetendheid rondom de ziekte schizofrenie. Het is een diagnose die zich niet zomaar even laat uitleggen. Het gedrag van iemand met een schizofrene-stoornis wekt vaak onbegrip van de omgeving. De waanideeën kunnen soms grappig zijn voor anderen (iemand gelooft bijvoorbeeld werkelijk dat er een kudde geiten in zijn kamer loopt) maar vaak reageren mensen geërgerd op het schijnbaar sociaal onaangepaste gedrag van iemand met schizofrenie.

Geestelijke werkers dienen meer te weten over deze stoornis. In vele gevallen kan die persoon zich voordoen als een profeet van God, en kan zelf met misleidende profetien en openbaringen de gemeente in grote problemen brengen. Daarom pas het dat voorgangers zich meer laten informeren over deze stoornis.          Lees verder

 

De Bijbel Online 

 

Sranan Tongo Bijbel Online

 

 

Antwoord op veel gestelde vragen

Hieronder zijn vragen die vaak aan voorgangers gesteld worden. We zullen proberen om deze vragen zoveel als mogelijk met de Bijbel te beantwoorden.

1. Kan een kind van God verloren gaan?

2. Mag een gelovige een ongelovige trouwen?

3. Was Nostradamus een profeet?

4. Hoe weet ik dat een profetie van God komt?

5. Bestaat de hel werkelijk?

6. Hoe moeten we omgaan met eigenwaarde?

7. Is er echte hulp voor drugsverslaving?

8. Wat moet ik doen met me eenzaamheid?

9. Ik heb een chronische pijn, hoe verder? 

Levensproblemen

Elk mens heeft te maken met grote en minder grote levensproblemen. Hoe we dagelijks met deze worstelingen omgaan, bepaalt niet alleen onze lichamelijke, maar ook onze geestelijke gezondheid. Er is maar één enkele gebeurtenis in ons leven nodig om ons ervan te overtuigen dat we de omstandigheden in ons leven niet zelf in de hand hebben. Soms leiden deze uitdagingen er toe dat wij verteerd worden door schuldgevoelens, paniekaanvallen of chronische vermoeidheid. Onze problemen oefenen van alle zijden druk op ons uit en dreigen ons te breken of te verpletteren.  

Hoe kan je hulp vinden? Klik op het probleem waarvoor u en oplossing zoekt.

1. Levensproblemen

2. Een Gebroken Hart Genezen

3. Jaloezie Overwinnen

4. Leven na Sexueel Misbruik

 Hebt u geestelijke hulp nodig?

Mail naar ecclesia-suriname@hotmail.com

 Heeft u geestelijke hulp nodig?

Bel dan naar een van de nummers van de geestelijke hulplijn

Paramaribo

Gemeente Gods Licht

597-8135535

Over de website: 8135535