Wereldwijde evangelisatie

Wereldwijde evangelisatie - Schud de angst van je af!
Evangelisatie zou een onderdeel moeten zijn van elk Christelijk leven. Maar, het woord alleen al jaagt vele gelovigen doodsangst aan, omdat zij denken dat ze dan op elke straathoek het geloof moeten staan verkopen, van deur tot deur moeten gaan of ergens klamme nachten in de jungle moeten doorbrengen. Veel Christenen zijn ook nerveus wanneer ze met anderen moeten praten en hebben het gevoel dat ze niet goed uitgerust zijn om de vragen van anderen te beantwoorden. Jazeker, er zijn gelovigen die de bijzondere "gave van evangelisatie" hebben ontvangen en die geroepen zijn om de wereld op een dramatische wijze te raken. Maar we zijn allemaal geroepen om getuigen voor Christus te zijn. Evangelisatie zou dus een aangename en natuurlijke uitbreiding van ons alledaagse leven moeten zijn.

    "Jullie zullen kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde." (Handelingen 1:8)

Wereldwijde evangelisatie - Groei waar God jou geplant heeft
Wat betreft wereldwijde evangelisatie hoeven we echt niet op een extreme manier op zoek te gaan naar een missieveld aan de andere kant van de wereld. Je bent waarschijnlijk al precies waar je zijn moet! Waar heeft God jou geplaatst? Waar breng jij de meeste tijd door? Denk eens aan je vrienden. Denk eens aan je familieleden. Denk eens aan je werkplek.

Wat nu? Word ik als Christen dan verondersteld om op een zeepkist te gaan staan en Christus te preken tegen alle mensen die ik ken of ontmoet? En als ik dat niet doe, ben ik dan een slechter soort Christen? Moet ik me dan schuldig voelen? Helemaal niet! Realiseer je dat de wereldwijde zending een proces is en dat wij gelovigen allemaal een onderdeel vormen van dat proces. Meestal vindt plaats op een plaatselijk niveau. Meestal is evangelisatie geen eenmalige gebeurtenis; het is een geleidelijke progressie waarin vertrouwen en groeiende relaties worden opgebouwd, in buurten en wijken en over de hele wereld. Het is "relationele evangelisatie".

Wereldwijde evangelisatie - Een organisch proces
"Evangelisatie die zich op bepaalde evenementen of eenmalige gebeurtenissen richt heeft als doel dat een mens bidt om Jezus als zijn of haar persoonlijke Redder te aanvaarden. Maar wanneer evangelisatie als een organisch proces wordt gezien, dan is deze 'beslissing' slechts de climactische stap in een lang proces dat door God gebruikt wordt om een mens naar Zichzelf terug te leiden. In Gods proces speelt normaliter een aantal mensen met een verscheidenheid aan gaven een rol. Ieder van hen speelt een andere, maar cruciale rol; samen leiden zij een mens stap voor stap naar Christus terug. Het aanvaarden van Gods reddende geschenk, het duidelijke doel van evangelisatie, is afhankelijk van vele stappen die daarvóór al hebben plaatsgevonden." (Peel & Larimore, "Going Public With Your Faith", oftewel "Met je geloof naar buiten treden", 2003)

    "Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. Gods medewerkers zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk bent u..." (1 Korintiërs 3:6-9) .
    "Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven; zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde ‘de een zaait en de ander maait’ is waar: Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat: anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk" (Johannes 4:36-38).

Wereldwijde evangelisatie - Denk als een boer en plant jezelf!
Wat is wereldwijde evangelisatie dan? Bijbels gezien is dit het volledige proces - over de hele wereld - dat bestaat uit bewerken, planten, bewateren en oogsten. We bewerken de harde grond van het hart en bereiden dit voor op de waarheid van het Evangelie. We planten en bewateren dit Evangelie met emotionele ondersteuning en intellectueel bewijsmateriaal. Vervolgens ontvangt iemand de zegen van de oogst van dat hart, wanneer iemand de bewuste beslissing neemt om het reddende geschenk van onze Heer Jezus Christus te aanvaarden. Als gelovigen zijn we niet noodzakelijkerwijs geroepen om ons leven te wijden aan het prediken van het Evangelie. Maar we zijn wel allen geroepen om deel te nemen aan het organische proces van de wereldwijde evangelisatie. We zijn allemaal geroepen om boeren voor Christus te zijn in dit oogstveld van Zijn Grote Opdracht!

 "By the way, ken je Jezus al?"
"Veel christenen zoeken excuses om niet te evangeliseren"

Christenen zouden voornamelijk moeten evangeliseren door middel van vriendschappen. Luidkeels het Evangelie verkondigen op straat werkt niet meer, vindt men. Toch wil dat volgens evangelist Joop van Ooijen niet zeggen dat christenen de grote massa niet moeten proberen aan te spreken. "Wanneer je je beperkt tot je eigen vrienden- of familiekring, dan bereik je hoogstens honderd mensen. Plat gezegd is de trefkans dan minimaal dat iemand tot bekering komt. Ik probeer zelf op zoek te gaan naar die ene persoon die verloren is en gered wil worden. Dat heb ik geleerd van Jezus. We moeten ook de  mensen echt opzoeken die we normaal gesproken niet zouden tegenkomen."

Joop van Ooijen evangeliseert vaak op markten. "Dat lezen we in het boek Handelingen ook. Christenen waren verkondigend bezig. Op markten kom je mensen tegen en ontstaan gesprekken. Als je geluk hebt, legt iemand z’n hart een beetje bloot. Mensen willen juist vaak wel met vreemden praten over God. Dan kun je over Jezus beginnen. Je kunt op een markt 200 mensen aanspreken op een dag. Ongeveer 95% zegt in het algemeen ‘bonjour’, 4% gaat in gesprek en 2% doet er echt wat mee. Dat zijn toch vier mensen. Deze mensen geef ik iets mee en ze zijn welkom op onze Bijbelstudies."

De evangelist benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen op eigen kring te richten, maar ook om onbekende mensen op te zoeken. Jezus zei: ‘Verkondig het Evangelie aan heel de schepping.’ Dat dit vaker niet dan wel gebeurt, heeft alles te maken met excuses. "Heel veel christenen zoeken excuses om niet iedereen die ze tegenkomen het Evangelie te vertellen," zegt Joop. "Ze hebben in hun geweten problemen om het niet te doen. Ik kom veel gelovigen op straat tegen. Als je vraagt om mee te gaan, dan doen ze dat vaak niet. Er evangeliseren maar bijster weinig mensen. Waar zijn de evangelisten? Ik word zelf nooit aangesproken door mensen of ik Jezus al ken. Dat is toch raar?"

"Iedere christen heeft wat te vertellen. Corrie ten Boom zei ooit eens: ‘De beste dank die je aan God kunt geven omdat je gered bent, is om ervan te getuigen.’ Veel christenen zeggen: ‘Ik ben wel gered, maar ik wil het er nu niet over hebben. Iedere christen kan toch mensen aanspreken die hij of zij tegenkomt? Als iemand je een pakje komt bezorgen, dan kun je toch zeggen: ‘By the way, ken je Jezus al?’"
 

Wilt u weten wat u moet doen, klik op:

Wat moet ik doen om tot bekering te komen? 

 Klik hier om het 2 uur durende film over Jezus Christus te bekijken en Gods plan.

 TRACTATEN ONLINE

Er is Hoop 

Jezus houdt van u en Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met u.

 

Hoe kan je God leren kennen?

De Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

 

Wederkomst in Woord en Beeld

Tsunami 26 december 2004. Duizenden mensen kijken hulpeloos en hopeloos toe hoe hun dood aankomt.

Tekenen van de spoedige wederkomst van Christus

Voor het volk Israël heeft de Bijbel moeilijke tijden voorzegd. In Matteüs 24 sprak Jezus over wat zou gaan gebeuren bij de belegering en inname van Jeruzalem in het jaar 70 (vers 15-20).

 

The Youth for Jesus

Jezus heeft een speciale plaats voor jonge mensen in zijn hart. Voor Hem is het belangrijk als jonge mensen vroegtijdig Hem leren kennen als persoonlijke Verlosser en Heiland

 

Gij zult niet doden

Sex is door God aan de mens gegeven om ervan te genieten en de mensheid in stand te houden. Sexualiteit is heus geen zonde. De zonde ligt in de manier en met wie het bedreven wordt.

 

SEX, een zegen die vloek kan worden

Aids is de grootste ramp die de wereld momenteel treft. Elke maand is er een AIDS Tsunami in de wereld. Ongeveer 40.3 miljoen mensen zijn wereldwijd geïnfecteerd met met het ongeneeslijke aidsvirus.

 Lees

De Ecclesia

Een maandblad van De Ecclesia Suriname

 

Maak er een gewoonte van om de Bijbel dagelijks te lezen


BIJBEL LEESROOSTER

GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE

EN

HET LICHT DER WERELD

Klik hier voor een les over  

EVANGELISATIE METHODE

Evangelisatie

 
 "Veel christenen hebben een Sinterklaas-geloof"

"In Jezus geloven, houdt niet in dat je een makkelijk leventje krijgt. Of zoals veel predikanten het zeggen: de Heere heeft ons geen goede reis beloofd, maar wel een behouden aankomst." Dat zegt evangelist Nino Damsteeg in een interview met CIP.nl.
 
"We moeten tijdens evangelisatieacties mensen dan ook niet voor gaan houden dat het geloof alles oplost. Ik heb soms aan acties meegedaan waarbij mensen naar zwervers toegingen en ze vertelden dat ze wanneer ze in Jezus zouden geloven weer een leven zouden krijgen. Dat is natuurlijk zo, in de diepste zin van het woord, maar diegene ging veel verder. Hij zei dat de zwerver weer een huis en een gezin zou krijgen en dat God hem zou zegenen. Dat is natuurlijk absurd en totaal niet Bijbels. De zoon des mensen had zelf niet eens een huis om in te wonen! Natuurlijk is God in staat om dat allemaal te doen, maar misschien heeft hij wel veel andere en grotere plannen met die betreffende zwerver. Op dat moment is de kans ook groot dat mensen gaan geloven, omdat ze dan van alles krijgen, een soort sinterklaas-geloof."
 
Van dat sinterklaas-geloof hebben veel christenen volgens de evangelist last: "En dan met name in het rijke westen. Het lijkt wel een soort welvaartsgeloof. We gaan netjes naar de kerk en leven ondertussen onze eigen individualistische leventje met zo veel mogelijk geld en zo veel mogelijk succes. Soms gaat er even iets niet goed en dan gaan we naar God om te vragen of hij het op wilt lossen en we verwachten dan ook dat hij het doet en wel op de manier die wij vragen. Laten we hier maar mee uitkijken en God vertrouwen in wat hij doet. Want wat hij doet, is goed!" "Er zit een gat in ons Evangelie"

Christenen moeten niet enkel het Evangelie preken, maar vooral het Evangelie doen léven. Het zou tot een dramatische verbetering van de toestand van de armen in de wereld leiden. Dat zei Richard Stearns maandag bij de presentatie van de Nederlandse uitgave van zijn boek 'Het gat in ons Evangelie', zo meldt Friesch Dagblad.

Stearns hekelt in Het gat in ons Evangelie de volgens hem eenzijdige kijk die christenen in Amerika en waarschijnlijk ook elders in de wereld, hebben op de boodschap van het Evangelie: dat zou enkel gaan over vergeving van persoonlijke zonden en over verzoening met God door Jezus Christus. Cruciaal voor een voller verstaan van het Evangelie was voor Stearns Lukas 4, waarin Jezus zijn openbaar optreden begint en als het ware een mission-statement geeft. Wanneer hij in de synagoge de Jesajarol open rolt en leest over de armen, blinden en gevangenen, betekent dit aldus Stearns dat er niet enkel van proclamatie van het Evangelie sprake is, maar ook van compassie (medelijden en zorg voor de armen en blinden) en van gerechtigheid (voor de gevangenen). "Tegenover ons gat (hole) in het Evangelie staat een whole (volledig) Evangelie van Jezus zelf. Hij roept op niet enkel het goede nieuws te (s)preken, maar ook het goede nieuws te doen."

Stearns beschreef de situatie van twee kerken om aan te geven hoe schrijnend de gevolgen van zo’n eenzijdig Evangelie kunnen zijn. De ene kerk staat in Haïti en is gebouwd van lompen en tentzeil en staat midden in een kamp van duizenden ontheemden als gevolg van de aardbeving van twee jaar geleden. Op zondag duurt de kerkdienst er drie, vier uur en zag Stearns er totaal berooide en verminkte mensen God loven en prijzen. De andere kerk was die van de University Presbyterian Kerk, ergens in Amerika. Het is het gebouw van een rijke gemeente, waar in kersttijd alles flonkert en glimt en gemeenteleden komen genieten van de prachtige koorzang, nadat ze eerst inkopen hebben gedaan in de winkelcentra eromheen. "Wat zou God denken als Hij naar deze twee kerken kijkt'', vroeg Stearns zich hardop af.

 "Evangelisatie-methoden moeten met tijd meegaan"


Evangelisatie in de elektronische wereld is nodig als mensen steeds afhankelijker worden van technologie om te communiceren. Deze conclusie trokken christenen tijdens een conferentie. "Terwijl het Evangelie nooit veranderd moet worden, moet de methoden die gebruikt worden om deze boodschap over te brengen met de tijd van het communiceren meegaan," zei één van de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van de Great Commission Research Network (GCRN).

De conferentie richtte zich op hoe de gemiddelde, plaatselijke kerk het elektronische medium kan gebruiken om het Goede Nieuws te delen. "Het elektronisch medium is meer en meer een krachtig middel aan het worden voor zowel het goede als het kwade," vertelt GCRN-voorzitter Bob Whitesel. "En de kerk moet weten hoe ze voor het goede een standpunt weet in te nemen, die zich keert tegen het slechte." De GCRN bestaat uit een groep christelijke schrijvers, onderzoekers, professoren en artsen die onderzoeken hoe meer doeltreffend geëvangeliseerd kan worden.

Deelnemer Rusty Reuff adviseert kerken om een video-introductie van de kerk op hun website te plaatsen. Hij merkt op dat video's steeds populairder worden. Whitesel constateert verder dat elektronische evangelisatie veel goedkoper is dan andere vormen van evangelisatie. "Het is een soort democratisering van evangelisatie. Meer en meer kunnen kleine kerken evangeliseren op dit niveau, omdat het minder duur is." De christelijke onderzoeker Ed Stetzer voegt toe dat Skype aantoont dat mensen ook via internet een dialoog met iemand kunnen aangaan.

auteur: Jeffrey Schipper

 Om uw vrienden en familie verder te helpen, nadat ze tot bekering zijn gekomen, ga naar Bijbelstudie op deze site.

Moge de Here u zegenen!

Klik hier voor

"De Ecclesia

een maandblad van

  De Ecclesia Suriname. 

Web contacts book program