Translate This Page

 WELKOM TOT DE WEBSITE VAN 

DE ECCLESIA SURINAME

UW HULP BIJ HET BESTUDEREN VAN DE BIJBEL

 

CLICK HERE FOR THE ENGLISH VERSION

 

Een Nieuw Tijdperk in Evangelisatie

 'Evangeliseren via internet is effectief'

Meer dan de helft van degenen van het aantal mensen dat via internet Christus heeft aanvaard, deelt het geloof met anderen. Bovendien leest van hen 34 procent dagelijks uit de Bijbel en bidt bijna de helft tenminste 10 minuten per dag. Dit blijkt uit een recent onderzoek, genaamd Christian Growth Index. Volgens Walt Wilson, voorzitter Global Media Outreach (GMO), toont het onderzoek aan dat evangelisatie en discipelschap via internet meetbaar en effectief is.

"Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de via internet tot geloof gekomen mensen groeien in hun geloof," vertelt Wilson. Van de ondervraagden geeft 51 procent aan zeker drie keer het geloof te hebben doorgegeven aan anderen. GMO is een wereldwijde online evangelisatiebediening dat websites als WhoisJesus-Really.com en GrowingChrist.com. Over de hele wereld zijn online meer dan 5.500 online-zendelingen actief die reageren op vragen van mensen die door middel van e-mails vragen stellen over het geloof.
Indien u vragen hebt, mail dit naar
ecclesia-suriname@hotmail.com, en u zult zeker antwoord krijgen.

 Op deze Website

Op deze website komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. U kunt, behalve Bijbelse onderwerpen, ook onderwerpen vinden over opvoeding, educatie en wetenschap. Als deze website voldoet aan uw verwachting, vertel iemand anders erover. Op deze manier helpt u het evangelie verkondigen, zonder zelf predikant te zijn. Hebt u moeite met evangeliseren, omdat u niet weet hoe u dat moet doen? U kunt toch evangeliseren door iemand deze website aan te bevelen. Help het evangelie verkondigen!

Gebruiksaanwijzing:

Klik op elk onderstreept woord of zinsgedeelte om het onderwerp te activeren.

Moge de Here u zegenen terwijl u deze website gebruikt! 

 

De Kerkgeschiedenis

 

De Kerkgeschiedenis vanaf het jaar 30 na Christus tot na de reformatie. "Wie zijn geshiedenis niet kent, zal moeilijk zijn koers kunnen bepalen." Er zijn zoveel wetenswaardigheden over het Christendom die elke Christen, ongeacht geloofsovertuiging, moet weten. 

 

 

    Lees verder

 

 

Evangelisatie

 

Elke Christen heeft wel een familielid, een vriend, een collega of een kennis die geen Christen is. Het Evangelie met anderen delen is altijd moeilijk. Het Evangelie met anderen delen is nog moeilijker als je dit met iemand wil doen die je na aan het hart ligt. De Bijbel vertelt ons dat sommige mensen door het Evangelie beledigd zullen zijn (Lucas 12:51-53). 

 Lees verder 

 

Gezin & Opvoeding

 

Allereerst vertelt de Bijbel dat ouders hun kinderen moeten onderwijzen de weg die ze moeten gaan. Met andere woorden, ouders moeten hun kinderen opvoeden naar volwassenheid en hoe ze moeten handelen als ze volwassen zijn. Het doel van de opvoeding mag niet zijn alleen het hier en nu zijn, maar ouders moeten werken aan: hoe zullen onze kinderen zijn als volwassen man of als volwassen vrouw?         

Lees verder  

 

Het Christendom

Het christendom is een religie, voor de Christen meer een leefwijze, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel. Centraal staan zijn onderwijs, kruisdood, opstanding en zijn wederkomst. 

Lees verder

 

 Bijbelstudies

 

De belangrijkheid van het bestuderen van de Bijbel wordt erkend, sinds Christus de naam “discipel” of “leerling” gaf aan zijn eerste predikanten, en ook sinds Paulus Timotheus opleidde als student in de bediening. De kerkvaders waren mannen van een Boek, de Bijbel.

De Bijbel is het Boek der boeken en het is een verzameling van 66 boeken. 

 

 

 

De Jeugd Vandaag

 

 

Jeugd is de benaming voor de periode dat iemand kind is, dus nog niet volwassen. Het is ook de verzamelnaam voor alle personen die jeugdig zijn en wordt ook wel in het adjectief "jeugdig" gebruikt om het zich jong gedragen of jong lijken mee aan te duiden. Jeugd is leeftijdsbepaald, maar leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk. 

Hoewel bepaalde eigenschappen genetisch vastgelegd zijn, zijn er fenotypische aspecten die de vorming van de jeugd bepalen.

 Lees verder 

Geestelijk Leiderschap

Geestelijk leiderschap is het tegenovergestelde van wat de meeste mensen denken dat het is. Geestelijk leiderschap is dienstbaar leiderschap. Jezus Christus leerde ons Zelf: "zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:28). 

                                                       Lees verder  

Voor actueel Christen Nieuws

 CBN.COM

The Christian Broadcasting Network

                                                    Watch 

 

 

 

TBN Schedule

 

Ecclesia Gebedskalender 

Tekst van de week

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. 2 Thess. 2:9-10

 

Klik hier om het 2 uur durende film over

Jezus Christus

te bekijken en het plan van Gods. 

Kies uw eigen taal.

 

 Het Nieuws en Bijbelse Profetieёn

Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken.  Lukas 21:25-26
Het Midden Oosten Vraagstuk

 Klik op

De Geschiedenis van het Israelisch-Arabisch Conflict 

De onenigheid wat betreft het conflict begint voor sommigen al bij de vraag waar de geschiedenis ervan begint, oftewel hoever je terug moet gaan in de geschiedenis van de regio om een goed begrip van een en ander te krijgen. Sommige Israëli's beginnen het liefst een paar duizend jaar geleden, toen God de joden het heilige land beloofde en hen hier naartoe leidde. Sommige Palestijnen beginnen het liefst bij de Nakba, ofwel catastrofe, zoals zij hun beslissende nederlaag en de verdrijving en vlucht van ca. 700.000 Palestijnen in de 1948 oorlog noemen.

 

Voor belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, klik op de onderstaande link.

Vandaag in de Geschiedenis

 

 

U kunt 1x24 uur kijken naar live Christelijke TV programma's  

Klik voor LIVE Gospel TV op

 

The Church Channal (USA)

 

Hope Church TV (USA) 

 

 

Jongelui, de school is weer begonnen. Natuurlijk heb je dit jaar de beste voornemens voor wat je studie betreft. Om een succesvol jaar te hebben, moet je effectief studeren. De Ecclesia Suriname heeft ook aan jullie gedacht en een studie over hoe je effectief kan studeren op deze website geplaatst.  Klik op het onderstaande om profesionele hulp in hoe je effectief moet studeren te krijgen.

 Hoe kan je effectief studeren?

 Veel succes toegewenst!

 

 

Evangelisatie Nieuws

 

 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

2 Petrus 3:10      

 Vijf tekenen van een kerk in verval

Perry Noble schrijft op zijn website over 5 tekenen van een kerk die in verval raakt en die te maken hebben met leiderschap.

1. Luiheid.
"God spreekt duidelijk in Zijn Woord en door Zijn geest. Gods werk vraagt altijd om de inzet van mensen die stappen in geloof zetten. God beloofde de Israëlieten het Beloofde Land, maar daar moesten ze wel voor vechten. Een kerk die weigert om te doen wat er van hen gevraagd wordt en luiheid omarmt, zal uiteindelijk in een woestijn komen."

2. Angst voor mensen
"Veel leiders in de kerk proberen mensen vooral blij te maken en geliefd te zijn." Daar moet iemand niet allereerst mee bezig zijn. Zo zijn sommige mensen bezig wat mensen in de kerk willen, in plaats van wat God wil (niet te verwarren met wat de leider wil). Perry wijst op spreuken 29: 'Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.'

3. Trots
"Wanneer een kerk of leiders niet bereid zijn om voor een fout of vergissing uit te komen, dan is het over."

4. Misbruik van vrijwilligers
"Op het moment dat een leider zich meer richt op wat mensen in de kerk doen, dan wat ze kunnen worden," gaat de 'kwaliteit' van mensenwerk achteruit. Een leider moet mensen niet te veel dingen opleggen.

5. Een verlies van focus.
Een kerk moet zich blijven focussen op waar ze toe geroepen is. Het kan gevaarlijk zijn wanneer een leider in een kerk zich opeens gaat richten op een 'andere bediening'. Daarmee verwaarloost hij al snel mensen die tijd en aandacht nodig hebben. "Een kerk wordt dan al snel een plek waar een voorganger zichzelf vooral kan promoten, in plaats van een groep mensen die God bij elkaar heeft gebracht en die een herder nodig hebben."

  Citaat van de Maand 

Maart 2012 

"Een mens koestert in zijn binnenste vele gedachten, maar wat de Heer wil, komt tot stand!"

Spreuken 19:21

 

Voor geestelijke hulp

klik op 

DE GEESTELIJKE HULPLIJN 

 

Klik op

"De Ecclesia"

een maandblad van

 De Ecclesia Suriname 

 Bid voor de vervolgde Christenen

In welke landen worden christenen vervolgd?

In welke landen worden christenen vervolgd?

Bekijk het landenoverzicht om in één oogopslag te zien in welke landen christenen worden vervolgd en welke plek ze innemen op de Ranglijst Christenvervolging.