De Gemeente komt thuis bij u!

Dit is geen vervanging van de reguliere zondagse kerkdienst. We weten dat er mensen zijn die door een of andere reden de kerk niet kunnen bezoeken. Daarom hebben we de mogelijkheid geboden om u toch in de kerk te voelen. God is overal. U kunt Hem ook in uw huiskamer voelen en ervaren. Neem elke zondag, zo u wil, elke dag tijd om u in Gods aanwezigheid te begeven. De beste persoon die voor u kan bidden, bent u zelf. God kan uw eenvoudige gebeden verhoren. Hij kent de wensen van uw hart. Bid direct tot God, Hij heeft u lief.

Liederen en preek van de week

Vele mensen hebben de mogelijkheid niet om elke zondag naar de kerk te gaan. Sommigen zouden dat graag willen, maar kunnen niet, door omstandigheden. Geen nood, we brengen u in een kerkelijke sfeer waar u een ontmoeting kunt hebben met Christus. U kunt zelfs de liederen aanleren en meezingen. We brengen zelfs live beelden van kerkdiensten (van verschillende kerken) in Amerika in uw huiskamer.

Ook zij die moeite hebben om uit huis te gaan of een kerk binnen te stappen moeten het evangelie horen. Het is voor de ganse schepping. Doe het op uw gemak.

Stelt u zich open voor het Woord van God, zodat Hij tot u kan spreken. Kijk naar de volgende live programma's op:

THE CHURCH CHANNAL (USA)         

 

Speciale liederen van de week 

The prayer                             Donnie McClurkin

Praise God the Nigerian...Ron Konoly

Aan Uw voeten  - Opwekking 462

 

De Boodschap van deze week

door

Gehoorzamen is beter dan offers brengen

Indien de boodschap tot u gesproken heeft, geeft dan uw leven aan Christus.

Bid eenvoudig:

Here Jezus, ik heb gezondigd. Ik hoef ze niet bij naam te noemen, want U kent ze allemaal. Waarin ik geinteresseerd ben, is mijn leven aan u geven. Ik heb geprobeerd om mijn leven zelf te leiden. Echter zonder succes.  Dagelijks zie ik dat ik U nodig heb, maar iets houdt mij tegen. Vandaag vraag ik u om een doorbraak te brengen in mijn leven. Vergeef mij mijn zonden.  Neem mij aan als uw kind.

Amen!

Als u dit oprecht hebt gebeden, zal God u vergeven en een nieuwe relatie met u aangaan.

U bent een kind van God geworden.

 Wij zijn geen kerk, dus we kunnen u niet ontvangen. We leiden mensen slechts tot Christus

We kunnen u verder helpen met Bijbelstudie-materiaal en advies.

Vul het onderstaand formulier in en druk op verzenden.

Indien u naar de kerk wil gaan en u weet niet waar, wij kunnen een kerk voor u vinden. Er zijn genoeg goede kerken in Suriname.

Heb u geestelijke hulp nodig? Binnenkort zult u op deze pagina telefoonnummers van geestelijken van vershillende kerken zien. Dan kunt u een keuze maken.

Hebt u hulp nodig, vul dit formulier in:

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Verhoog Christus door uw Lofprijzing

Zing mee!

Klik op het gewenste lied en en zing mee.