Welkom tot de website van

De Flora Wesleyaanse Gemeente

 De Flora Wesleyaanse Gemeente

In 1980 werd er een aanvang gemaakt met de bouw van het kerkgebouw aan de Langagrasistraat te Flora.  Ook een bestaand gebouw van de aannemer die de huizen op het project heeft gebouwd, werd omgebouwd tot pastorie.

De Flora Wesleyaanse is echter in 1982 gesticht door De Wesleyaanse Gemeente Suriname. Het startte met een campgne met als evangelist Rev. Knupp. Rev. Knupp was toen gestationeerd in Guyana als regionale superintendent van regio Guyana/Suriname. Flora gemeente was de vierde Wesleyaanse Gemeente in Suriname.

De eerste voorganger was Rev. Steve Saunders.        Hij arriveerde in  Suriname in 1982 en diende tot 1985. Hoewel  gedurende deze periode geen lidmaten waren gemaakt, was de basis gelegd voor een succesvolle gemeente. Er is hard gewerkt op het gebied van kinderevangelisatie.

Na het vertrek van de familie Steve Saunders werd de leiding van de Flora Wesleyaanse Gemeente overgedragen aan Rev. Levi H. Iengibe. Na een paar maanden kon de gemeente vanwege de goede basis die gelegd was, startten met de groei. Deze gemeente groeide uit tot de leidinggevende gemeente van De Wesleyaanse Gemeente in Suriname. Er werden talrijke buitenposten (celgroepen) gesticht op verschillende plaatsen zoals, Latour, Pad van Wanica (nu Indira Gandiweg), Commewijne, Kokobiako en Mottonshoop. De ideeen om gemeenten als Moengo, Marienburg en Groningen te starten, spruitten voort uit de brein van gemeente Flora.

Vele andere Wesleyaanse gemeenten werden ondersteund door gemeente Flora.  

De huidige voorganger is Rev. Marie Iengibe.

De Flora Wesleyaanse Gemeente is een dynamische gemeente, met tal van activiteiten. Een van de basis attitude van de gemeente is het streven naar geestelijke opbouw van het Lichaam van Christus. Verder wordt er getracht om harmonie in en buiten de gemeente te bevorderen. De gemeente heeft een diep respect voor de Bijbel, zoals John Wesley en vele andere Gods mannen dat deden. John Wesley, de stichter van het Methodisme zegt: "De Bijbel is mijn basis, ik volg het door dik en dun.

 ONZE DIENSTEN

Zondag om 9.00 uur v.m.          

Zondagsschool

De zondagsschool is voor elke leeftijd. De plaats waar je kan leren over de Bijbelse geschiedenis.

Zondag om 10.30 u. v.m.            Aanbiddingsdienst

Aanbiddingsdienst is tijd waarin wij God verhogen doormiddel van zang en muziek. Een tijd om God te loven voor wie Hij is. Een tijd van gemeenschap met elkaar. Een tijd om uw getuigenissen met anderen te delen. Mis dit niet. Kom en geeft God te eer die Hem toekomt.

Woensdag om 7.00 u. v.m.  Bijbelstudie/Bidstond

De Here zegt in zijn Woord: "Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis." Op de woensdag wordt er Bijbelstudie verzorgd over allerlei onderwerpen. Het is de tijd waar u vragen kunt stellen. 

U bent van harte welkom in al onze diensten!

Adres: Langagrasistraat 29b, Flora

Tel: 532663 

 Lokale Kerkconferentie

Op zaterdag 15 februari 2015 om 10.00 uur v.m. is er lokale kerkconferentie gehouden in het gebouw van De Wesleyaanse Gemeente aan de Langagrasistraat 29b te Flora.

Er is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de volgende leden:

Zr. Meerkel Afroedoe

Zondagsschool Superintendent

Zr. Elfriede Maclean

Penningmeester                                   

 Zr. Mireille Cairo-Haagstam

Secretaris

Br. David Abisoina                              Lid

Br. Fayther Prisirie                            Lid

De andere posten van de andere posten zullen later ingevuld worden door het bestuur.

2015 is het jaar van "Evangelisatie en Kerkontwikkeling".

Van elke lidmaat wordt er volledige participatie verwacht om ditkerk jaar tot een groot succes te maken.

 

We wensen een ieder een succesvol, maar boven al een gezegend kerkjaar toe!

 

De Wesleyaanse Gemeente

Wie zijn de Wesleyanen?

 Wesleyaanse Gemeenten in Suriname

Behalve de Flora Wesleyaanse Gemeente zijn er ook andere Wesleyaanse Gemeenten in Suriname.

De Rust en Vrede Wesleyaanse Gemeente

Pelgrim Kondre Wesleyaanse Gemeente

Sloot Wesleyaanse Gemeente

Emanuel Wesleyaanse Gemeente te Geyersvlijt

Levend Water Wesleyaanse Gemeente te Moengo

Eframzege Wesleyaanse Gemeente

Akale Kondre Wesleyaanse Gemeente

Albina Wesleyaanse Gemeente

Frans Guyana Wesleyaanse Gemeente