Translate This Page

  Het Nieuws en de wederkomst van Christus

Vergelijk Matteus 24 en het wereld nieuws

MARANATHA ---- KOM HEER JEZUS!

  Billy Graham slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus

Xander 22-10-2013 13:47- in Christendom, Eindtijd & Profetie

http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-10-22-13-44-45.engel%20bazuin%20wederkomst%2002c.jpg

Voordat de bazuin klinkt en Jezus op de wolken terugkeert, moet de wereld eerst door een ongekend ellendige periode heen. Dat is althans de uitleg van veel evangelische leiders.

's Werelds bekendste evangelist ooit, de Amerikaan Billy Graham, slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus, die volgens hem aanstaande is. Graham zegt dat voor het eerst in de geschiedenis alle tekenen der tijden, die door Jezus werden voorzegd, zichtbaar zijn. Vorige week verklaarde ook de onder conservatieven populaire Republikeinse afgevaardigde Michele Bachmann dat de wereld de eindtijd is binnengegaan. Eerder deze maand hield de Israëlische premier Benyamin Netanyahu de VN voor dat de Bijbelse profetieën voor de ogen van de wereld in vervulling gaan.

'We zien dat alles omgekeerd wordt, dat goed voor kwaad wordt verklaard. Zodra dit gebeurt, wordt ons (in de Bijbel) verteld dat deze tijd net als de dagen van Noach (voor de zondvloed) zal zijn,' aldus Bachmann. Daarmee wees ze onder andere op de tekst: 'Wee hun die het kwade goed noemen het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.' (Jes.5:20).

In de VS groeit de interesse voor boeken over de eindtijd. Dit blijkt uit opiniepeilingen en uit de bestsellerlijsten van New York Times en Amazon.com. Boeken zoals 'The Harbinger: The Ancient Mystery that holds the Secret of America's Future' (Jonathan Cahn) en het recentere 'Four Blood Moons: Something is About to Change' (John Hagee) vinden gretig aftrek. Uit een onderzoek in september bleek dat 77% van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat we in de Bijbelse eindtijd leven.

Laatste oproep tot bekering

De 94 jarige Graham begint op 7 november, als hij 95 wordt, zijn in principe allerlaatste massale (TV-)evangelisatiecampagne, om nog één keer te proberen de Amerikanen en de wereld tot inkeer te brengen. 'De wereld nadert het einde van dit tijdperk. Als alle tekenen in de Bijbel samenvallen, dan kunnen we zeker zijn van het einde. Naar mijn mening gebeurt dat nu voor het eerst sinds Jezus deze voorspellingen deed.'

'God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Christus nabij is. De Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn die zijn terugkomst aankondigen. Ik geloof dat alle deze tekenen nu duidelijk zichtbaar zijn.'

Verdriet over egocentrische, genotzuchtige en schaamteloze Amerikanen

In 2012 baarde Graham opzien met zijn open brief getiteld 'Mijn hart doet pijn voor Amerika', waarin hij zijn verdriet uitte over hoe egocentrisch, genotzuchtig, trots en schaamteloos het Amerikaanse volk is geworden. Hij vergeleek de VS zelfs met Nineve, de stad die door de profeet Jona een zekere vernietiging werd aangezegd, mits ze zich zouden bekeren van hun zonden (wat vervolgens gebeurde).

Samen met Graham richten ook andere bekende evangelisten, zoals zijn zoon Franklin, Reinhard Bonnke, Greg Laurie en Luis Palau zich op Amerika, in de hoop een 'grote geestelijke opwekking' in gang te zetten.

'Wereldwijde interesse voor apocalyps zal enorm toenemen'

Paul McGuire, een internationaal erkende profetie-expert, auteur van 22 boeken zoals 'The Day the Dollar Died' en een regelmatige gast bij Fox News en CNN, denkt dat de interesse voor apocalyptische gebeurtenissen wereldwijd explosief zal toenemen. 'We staan voor zaken als de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische instorting. Denk aan de waarschuwingen voor aardbevingen, een uitbarsting van de Yellowstone (super)vulkaan, de Japanse tsunami's, de straling van de Fukushima kernramp, en de gigantische tornado's (in de VS.'

Ook de dramatische klimaatverandering wordt volgens hem in de Bijbel voorzegd als een teken van de komende apocalyps. 'Door het grillige weer staan we op de rand van enorme voedsel- en watertekorten, waardoor tientallen miljoenen mensen getroffen kunnen worden. De intense hitte en watertekorten hebben de oogsten doen verdorren.'

Bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen

John Hagee, voorganger van de 22.000 leden tellende Cornerstone Church, heeft recent het boek 'Four Blood Moons' (Vier Bloedmanen) gepubliceerd. Hierin gaat hij dieper in op het enkele jaren geleden door Mark Biltz ontdekte verband tussen bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen, en dramatische, profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de Joodse staat Israël.

'Ik geloof dat de hemelen Gods reclamebord zijn, en dat Hij tekenen naar de planeet Aarde heeft gezonden. We hebben ze alleen niet opgemerkt. Maar nu, met de hulp van Gods Woord en enkele scherpzinnige wetenschappers, leid ik u door 500 jaar (bloedrode manen op Joodse feestdagen) en laat ik u zien dat God letterlijk schreeuwt dat Hij er spoedig aankomt.'

De afgelopen 500 jaar kwam het fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 1948-1949 en 1967-1968. In alle gevallen gingen deze voorvallen gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492 werden ze uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven voor de Joden werd. In 1948-1949 verschenen ze na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting.

De volgende serie bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen vindt plaats in 2014-2015, wat de laatste keer in de hele 21e eeuw zal zijn. Biltz, Hagee en anderen geloven dan ook dat rond deze jaren de andere Bijbelse profetieën in vervulling zullen gaan, en we mogelijk zelfs de lang verwachte terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg (zie o.a. Zacharia 14:4) in Israël gaan meemaken.

 

The Harbinger: nieuw drama in 2015

Het boek 'The Harbinger' van Jonathan Cahn staat al sinds januari 2012 op de bestsellerlijst van de New York Times. Cahn merkte het verband op tussen de zevenjarige Shemitah cyclus en dramatische gebeurtenissen in Amerika. De twee grote beurscrashes, in 2001 na de aanslagen op 9/11 en op 29 september 2008 (het uitbreken van de financiële crisis), vonden beiden plaats op de Hebreeuwse dag Elul 29, de dag van de Shemitah, in de Bijbel aangewezen als de dag waarop een volk zijn financiën op orde moet brengen.

Volgens Cahn kan dit geen toeval zijn, en waren het waarschuwingen van God aan het adres van de VS. Hij acht de kans dan ook groot dat als de Amerikanen niet tot inkeer komen, er in 2015, opnieuw na precies zeven Hebreeuwse jaren, een nieuwe dramatische gebeurtenis zal plaatsvinden, die mogelijk het einde van de VS zal inluiden.

Veel foutieve voorspellingen

Greg Laurie, voorganger van de 15.000 leden tellende Harvest Christian Fellowship in Riverside (Californië), herinnert de mensen er aan dat er de afgelopen tientallen jaren veel foutieve voorspellingen over de eindtijd en de terugkeer van Jezus zijn gedaan, zoals in Hal Lindsey's 'The Late Great Planet Earth'. Volgens Laurie zou dat ons niet moeten ontmoedigen, en moeten we zelfs blij zijn dat het nog niet gebeurd is, omdat anders veel mensen verloren waren gegaan.

Oprichting Israël in 1948 profetische mijlpaal

Ook Franklin Graham, 'de zoon van' en de huidige president van de Billy Graham Evangelistic Association, gelooft op grond van de tekenen der tijden dat Jezus Christus snel zal terugkeren. Eén van de belangrijkste Bijbelse eindtijdprofetieën werd in 1948 vervuld, toen Israël werd opgericht (zie o.a. Jesaja 66:8) . 'Het is nu slechts de vraag wanneer die tijd (van Jezus' terugkomst) is. Ik geloof zelf dat het spoedig zal zijn. Of dat in de volgende 10, 20 jaar is, weet ik niet. Maar wat de wereldgeschiedenis betreft, denk ik dat we op Gods klok 12 uur middernacht naderen.'

'Mensen moeten zich voorbereiden God te ontmoeten'

Billy Graham, die aan 2,2 miljard mensen het evangelie zou hebben gebracht, waarschuwt dat de apocalyps gepaard zal gaan met grote moeilijkheden, en de stormwaarschuwingen ons duidelijk zeggen dat de mensen zich moeten voorbereiden om God te ontmoeten. Aan alle komende ellende komt echter een einde zodra Christus terugkeert, het kwaad verslaat en de wereld verandert in een waar paradijs.

'Tot die tijd wil God iedereen de kans geven om door berouw en geloof Christus te leren kennen,' sluit Graham af. 'Want ongeacht wat de samenleving zegt, we kunnen niet lang meer doorgaan in deze zee van immoraliteit, zonder dat het oordeel komt. We staan op een kruispunt, en er staan enorme morele belangen op het spel. Het is tijd om terug te keren naar de Bijbelse waarheid.'


Xander

 

NIEUWS in ENGELS

Live Wereld Nieuws van MSN BC News

 

CHRISTENNIEUWS

 

Evangelisatie Nieuws

NIEUWS OVER CHRISTENVERVOLGING

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden on mijns naams wil. Matteus 24:9

KORTE WEDERKOMST-GERELATEERDE BERICHTEN 

Een op de vier Spanjaarden is werkloos

Spanje telde aan het eind van het eerste trimester van dit jaar ongeveer 5,7 miljoen werklozen, of een werkloosheidsgraad van 24,44 procent. Het gaat om het hoogste niveau sinds de start van de officiële statistieken in 1996. “De vreselijke werkloosheidsgraad in Spanje toont aan dat het land zich in een crisis van enorme omvang bevindt”, [...]
 
 
‘Het religieuze’ vindbaar in films en games
Films, games, reclames, soapseries, literatuur en popmuziek zijn allemaal vindplaatsen van ‘het religieuze’. “Niet alleen omdat God reeds als Schepper in de wereld aanwezig is, maar ook vanwege de blijvende betekenis van de christelijke geloofsschat voor onze samenleving”. Dat schrijft de katholieke theoloog Frank Bosman in de brochure God is hier al!, uitgegeven door de [...]
 
 
De terugkeer van Jezus op aarde
Onze wereld stevent af op totale chaos. Dit alles heeft te maken met Gods verlossingsplan en dus met de laatste fase van het huidige wereldbestel. Het kondigt een nieuw tijdperk aan, de terugkeer van de Here Jezus en de oprichting van Zijn duizendjarig vrederijk. Jezus, zal zich openbaren in de kracht van Zijn hemelse macht. [...]
 
 
Zwart gat verorbert ster
Wetenschappers hebben een zeldzaam spektakel in de ruimte mogen aanschouwen: een zwart gat dat een ster “opeet”. Dat gebeurt slechts eens in de 10.000 jaar, zeiden de deskundigen van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in de Amerikaanse staat Massachussetts. Zwarte gaten zijn wat overblijft als een zware ster sterft. Dat leidt tot een van de [...]

 

Mars in Frankrijk grootste demonstratie ooit


11/01/2015 16:35

Mars in Frankrijk grootste demonstratie ooit

Foto: AP / Francois Walschaerts  

PARIJS - De mars voor de republiek die zondag in Parijs is gehouden is de grootste demonstratie uit de Franse geschiedenis. Dat heeft het Franse ministerie van binnenlandse zaken bekendgemaakt.

Hoeveel mensen precies meededen is onmogelijk in te schatten, gezien het enorme aantal en het feit dat ze over zo'n groot gebied waren verspreid. In de Franse media lopen de schattingen op tot drie miljoen deelnemers. Zelfs na de bevrijding van Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er niet zo veel mensen op de been.

Ook elders in Frankrijk en de rest van de wereld werd zondag gedemonstreerd. (AP)

Noord-Korea zoekt toenadering tot VS


11/01/2015 04:45

Op deze foto van 31 maart 2014 photo, nemen Amerikaanse mariniers hun positie in tijdens een oefening met het Zuid Koreaanse leger. Noord Korea heeft de Vereniged Staten hiermee te stoppen in ruil voor het stoppen van kernproeven.

Op deze foto van 31 maart 2014 photo, nemen Amerikaanse mariniers hun positie in tijdens een oefening met het Zuid Koreaanse leger. Noord Korea heeft de Vereniged Staten hiermee te stoppen in ruil voor het stoppen van kernproeven. Foto: AP Photo/Ahn Young-joon  

SEOUL - Noord-Korea is bereid voorlopig te stoppen met nucleaire tests als de Verenigde Staten geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea dit jaar schrapt. Dat heeft het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zaterdag gemeld.

De spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn hoog opgelopen door de verdenking dat Pyongyang achter de omvangrijke hack bij filmstudio Sony zit, vanwege een film waarin de liquidatie van leider Kim Jong Un wordt beraamd.

Pyongyang wil volgens KCNA de vijandigheden tussen beide landen en de oorlogsdreiging wegnemen. Noord-Korea vreest dat de legeroefeningen bedoeld zijn als repetitie voor een eventuele invasie. (AP)

                            Het christendom als de ziel van Europa

‘Hoewel Europa nog welvarend is, is het geestelijk verward en ontbreekt het aan een ziel.’ Dat was afgelopen vrijdag de ernstige diagnose over een zwalkend Europa van professor dr. Antoine Bodar in zijn afscheidscollege als hoogleraar Christendom, cultuur en media aan de universiteit van Tilburg.

Bodar, misschien wel de beste ambassadeur van de Rooms-katholieke kerk in Nederland, stelt in zijn afscheidsrede onder andere, ‘dat Europa alleen maar een eigen werelddeel is geworden, doordat het christendom het bijeen heeft gebracht’. En ook al weigert Europa om die oorsprong in een verdrag vast te leggen, toch kun je volgens Bodar ‘in het openbare debat de christelijke Europese wortels niet negeren’.

Niet de euro maar het christendom

In de visie van Bodar begon Europa niet met de euro, maar met de verspreiding van het christendom. Zo kreeg het een ziel, door de kerk en het geloof dat mensen deelden met elkaar. ‘Europa kan daarom nooit werkelijk tot een eenheid groeien, als het die identiteit niet herontdekt. Maar intellectuelen worden liever niet aan hun christelijke wortels herinnerd’, oreerde Bodar in zijn rede. ‘Zij beschouwen het christendom slechts als een fase in een voorbije cultuur en het geloof als een privézaak.’ Maar wat moet Europa dan bij elkaar houden is de logische vervolgvraag?

Een nieuwe bezieling
Ook voor de politiek is dat een lastige vraag. De euro blijkt geen echt bindmiddel te zijn, eerder een bron van verdeeldheid. De oplossing zoekt men nu vooral in een sterker centraal gezag. Maar welke Europeaan voelt zich daardoor aan Europa verbonden? Nadenkend over wat ons in Europa wel kan binden, kon ik het niet nalaten om ook stil te staan bij wat de Bijbel noemt het ‘tweede beest uit de aarde’. ‘En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde … en het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden…’ (Openbaring 13, vers 11 en 12).

Wat ik me er precies bij voor moet stellen, weet ik niet, maar het lijkt te gaan om een politieke macht die ondersteuning nodig heeft van een religieuze. Back to the roots, maar dan wel via een valse profeet. Dat is oppassen geblazen.

 Klik hier voor: 

Tekenen van de spoedige wederkomst des Heren 

Bent u klaar om Christus te ontmoeten!!!!

AARDBEVINGEN, OVERSTROMINGEN EN TSUNAMI 

Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken.

Lucas 21:25-26

Uit HET BOEK

OORLOGEN

 

Matteus 24:6-8

 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeёn.

 TIEN JAAR 11 SEPTEMBER 2001

Elf september 2001 was een van de slechtste dagen in de historie van de Verenigde Staten, maar in het bijzonder voor New York. Op die dag kaapten terroristen van Al-Qaeda  vliegtuigen in de Verenigde Staten van Amerika en vlogen die te pletter tegen de World Trade Center in New York. Ook het Pentagon werd niet bespaard. Een poging om het Witte Huis te raken mislukte echter, omdat de piloot niet precies wist waar het gebouw was en overrompeld werd door passagiers. Terwijl hij,  “ Allah is groot” schreeuwde, vloog hij tegen de grond en doodde alle passagiers in het vliegtuig.

Wie deze 2 gebouwen had gekend voor de val, weet dat deze het gezicht van New York bepaalden. Het Wereld handel Centrum was in de twin towers gevestigd. Vandaar dat op die dag niet alleen Amerikanen omkwamen, maar burgers van haast elk land ter wereld.

Deze terroristische daad is aanleiding geweest voor de oorlog in Irak en Afganistan. Saddam Hussein werd ten val gebracht en de Taliban werd verdreven. Enkele maanden geleden is het de Amerikanen gelukt om de meest gezochte man ter wereld, Osama Bin Laden, te doden in zijn woning in Pakistan. Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor de aanval op de Verenigde Staten van Amerika op 11 september 2001. Lees dit biddend, in gedachte houdende de profetieen over de wederkomst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Share on Facebook